ธงชาติ
แผนที่ประเทศ
ประชากร
รายละเอียด
ชื่อประเทศ AUSTRALIA
ประชากร Australian
ภาษาพูด English
ชื่อประเทศ MYANMAR
ประชากร Burmese
ภาษาพูด Burmese
 
ชื่อประเทศ CAMBODIA
ประชากร Cambodian
ภาษาพูด Khmer
 
ชื่อประเทศ CANADA
ประชากร Canadian
ภาษาพูด English
 
ชื่อประเทศ CHINA
ประชากร Chinese
ภาษาพูด Chinese
 
ชื่อประเทศ FRANCE
ประชากร French
ภาษาพูด French
   
ชื่อประเทศ INDIA
ประชากร Indian
ภาษาพูด English / Hindi
 
ชื่อประเทศ ITALY
ประชากร Italian
ภาษาพูด Italian
 
ชื่อประเทศ JAPAN
ประชากร Japanese
ภาษาพูด Japanese
 
ชื่อประเทศ MALAYSIA
ประชากร Malaysian
ภาษาพูด Bahasa Melayu
 
ชื่อประเทศ NEW ZEALAND
ประชากร New Zealander
ภาษาพูด English
 
ชื่อประเทศ SINGAPORE
ประชากร Singaporian
ภาษาพูด English / Chinese
 
ชื่อประเทศ SPAIN
ประชากร Spaniard
ภาษาพูด Spanish
   
ชื่อประเทศ THAILAND
ประชากร Thai
ภาษาพูด Thai
 
ชื่อประเทศ ENGLAND
ประชากร English
ภาษาพูด English
 
ชื่อประเทศ The United States
ประชากร American
ภาษาพูด English
   
ชื่อประเทศ VIETNAM
ประชากร Vietnamese
ภาษาพูด Vietnamese