วิธีเข้าใช้แบบฝึกในระบบ Moodle ในฐานะบุคคลทั่วไป (Guest) สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่

1. เข้าเว็บ http://eng4us.com/m123

2. คลิกชื่อรายวิชาที่มีอยู่

พิมพ์ในช่อง Address bar

eng4us.com/m123

แล้วกด enter

3. คลิกเพื่อยอมรับข้อตกลง (Not found = ยังไม่ได้เขียนข้อตกลง) แต่ยอมรับไปก่อน

4. เข้าไปในวิชาแล้ว ในวิชาดังตัวอย่างในภาพมี 3 หัวข้อ คลิกหัวข้อเพื่อดูรายการ

5. กล่องสีเหลืองหน้าชื่อรายการแจ้งว่าเป็นแบบฝึก Scorm คลิกชื่อเพื่อเข้าไปทำแบบฝึก

6. เมื่อเข้ามาในแบบฝึกให้สังเกตปุ่ม enter คลิกเริ่มทำได้เลย

7. เป็นแบบฝึกชนิดเลือกตอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ คลิกที่ A B C D และดูผลเลยว่าถูกหรือผิด